Verification: b9051b75419a4366

Freelancer vs Software House: kto będzie lepszym wykonawcą Twojego projektu?

Masz koncepcję nowej aplikacji lub oprogramowania? Jednym z kluczowych problemów jest właściwa decyzja, komu powierzyć realizację pomysłu. Oczywiście, jak na zarobienie miliona dolarów, nie ma gotowej recepty na to, co zrobić. Do wyboru mamy tylko różne opcje. Która jest lepsza? Na to pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Dlatego w oparciu o nasze doświadczenie chcemy pomóc Ci w tym nieoczywistym wyborze. Niestety tekst nie będzie zawierał odpowiedzi, a jedynie sugestie, który projekt będzie lepszy iz większą korzyścią dla Ciebie zrealizowany przez Software house, a który przez freelancerów.

Natychmiast nasuwa się kolejne pytanie: czy tekst opublikowany przez firmę, w której struktury wchodzi Software house będzie obiektywny? Odpowiedź jest prosta i krótka – tak. Przedstawimy jedynie porównanie tych dwóch rozwiązań, a wybór lepszego pozostawimy Tobie.

Zdefiniujmy pojęcia

Freelancer

Rynek pracy ostatnich lat mocno się zmienił. Ponad 30% zatrudnionych pracowników to freelancerzy.  W niektórych branżach stanowią oni ponad 50% wszystkich pracowników,  dlatego określenie to jest bardzo szerokie i dotyczy pojedynczych jednostek bardzo zróżnicowanej grupy, zarówno pod względem wykształcenia jak i posiadanych umiejętności.  Można je przypisać osobie w trakcie nauki, absolwentowi lub wysokiej klasy specjaliście z wieloletnim stażem. Niewątpliwie poziom świadczonych usług i zakres kompetencji idzie w parze z doświadczeniem. Zaangażowanie wysokiej klasy specjalisty do naszego projektu będzie kosztowne, ale w trakcie jego trwania zrekompensuje to szerokimi możliwościami stworzenia bardziej zaawansowanych rozwiązań. 

  •  Software House 

Zupełniej inaczej wygląda hierarchia w strukturze zatrudnienia jak również poziom umiejętności pracowników Software house.  To tylko i wyłącznie wysokiej klasy specjaliści, których umiejętności zostały wielokrotnie zweryfikowane przez zrealizowane zlecenia.  Zaangażowanie całego zespołu rzuca zupełnie inne światło na projekt. Wynajęty team działa wielopłaszczyznowo. Jest odpowiedzialny zarówno za  fazę  koncepcji i plan wdrażania,  jak również utrzymanie gotowej aplikacji po zakończonym programowaniu.  Pracownicy w Software house nieustannie ewoluują, ucząc się od siebie nawzajem nowych rzeczy (miękkich i twardych umiejętności) poprzez wymianę doświadczeń.

Freelancer i Software house to dwie zupełnie różne struktury i  dwa odmienne sposoby działania. Cel jaki im postawimy będzie zrealizowany, ale dobór środków, rozwiązań i droga do realizacji może być inna.  

Jak je więc porównać?

Wybraliśmy powtarzające się krytyczne obszary i zestawiliśmy ze sobą. Oczywiście jeżeli już współpracowałeś zarówno z freelancerem jak i Software housem będzie Tobie o wiele łatwiej zrozumieć pola, które porównujemy.

 Są to:

  • Wielkość projektu

Jakie jest założenie dotyczące wielkości projektu? To kluczowe pytanie które warunkuje zarówno założenia budżetowe jak i ilość zaangażowanych osób. Projekty średnie i duże, które wymagają szerokiego spektrum działania, bardziej sprawdzą się w rozwiązaniach oferowanych przez Software house.  Bazując na doświadczeniu i know-how wiele etapów będzie z jednej strony zrealizowanych szybciej z drugiej jakość gotowego rozwiązania będzie nieporównywalna do tej zaoferowanej przez freelancerów. Często niedoświadczone  w tworzeniu oprogramowania osoby nie zdają sobie sprawy, że wiele rozwiązań potrzebuję nieustannych testów i badań. Według raportu Business of Apps, 19% wszystkich projektów kończy się niepowodzeniem z powodu wadliwego funkcjonowania rdzenia aplikacji. Błąd technologiczny, który jest możliwy do szybkiej weryfikacji i zmiany podczas trwania procesu tworzenia aplikacji,  bez jednocześnie prowadzonych testów, może doprowadzić do stworzenia  niefunkcjonalnego produktu.

Wg. wspomnianego raportu, na niechlubnym, pierwszym miejscu (42%), znalazło się niedopasowanie przygotowanego oprogramowania do aktualnych potrzeb rynku. Klient mając koncepcję gotowego produktu oraz schemat realizacji projektu często nie jest świadomy, że rozwiązania proponowane dziś mogą za kilka miesięcy być przestarzałe. Software house, realizując nieustannie projekty jest lepiej zorientowany w trendach i jest w stanie zaproponować bardziej innowacyjne rozwiązania.

Bardzo istotną kwestią po oszacowaniu wielkości projektu jest dobór kompetencji, które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania założeń.   Korzystając z usług freelancera zgadzamy się na wykorzystanie jego wąskich kompetencji.  Takie rozwiązanie sprawdzi się, kiedy potrzebna jest korekta gotowego rozwiązania lub mamy jasno sprecyzowane zadanie do wykonania, wówczas angażowanie całego zespołu programistów jest  rzeczą nieopłacalną. W przypadku nieprzewidzianej potrzeby zmiany kierunku rozwoju projektu mamy ograniczone możliwości zmian. Wynajmując zespół projektowy jakim dysponuje Software house, mamy możliwość rozbudowy projektu w dowolnym czasie w każdą stronę, ponieważ nie mamy ograniczenia w postaci braku potrzebnych kompetencji. Firma projektowa musi przygotować zespół na tyle zróżnicowany, by mógł świadczyć usługi w możliwie najszerszym zakresie.

  • Budżet

Jest to obszar, który najczęściej przesądza o wyborze pomiędzy freelancerami a Software housem. Gdy budżet jest ustalony i nie ma możliwości elastycznego skalowania go w przypadku zmiany kierunku rozwoju projektu, najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie freelancera. W tym przypadku jednak, największym zagrożeniem jest niedoszacowanie końcowego założenia budżetu dla danego projektu. Ustalając w fazie koncepcji ramy finansowe łatwiej jest to robić z doświadczonym Software house, który  biorąc pod uwagę know-how, z większą precyzją może przedstawić końcowe koszty. 

Softwer house jest droższy o około 20-30%. Powodem tej różnicy jest dysproporcja zaangażowania zarówno odnośnie spektrum kompetencji jak również ilości osób, którzy pracują na Twój sukces. Project Managers, Front-end, Back-end, Mobile Developers, UX/UI designers, Quality Assurances – ci wszyscy specjaliści będą zaangażowani w Twój projekt. Od fazy koncepcji po testowanie gotowych rozwiązań. Oznacza to, że korzystanie z usług firmy tworzącej oprogramowanie będzie droższe, ale zapewni bardziej złożoną obsługę na wielu polach.

  • Stability of the project

Zwykło się mówić „nieszczęścia chodzą po ludziach”. Może mało optymistyczne, ale prawdziwe. Jakie ma to odniesienie do naszego porównania? Korzystając z usług jednego programisty jesteśmy zdani tylko na niego. Powodzenie naszego projektu jest uzależnione bezpośrednio od dyspozycji naszego pracownika. Brak opcji wymiany bez ingerencji w budżet i termin zakończenia projektu jest praktycznie niemożliwy. Firmy programistyczne mogą przeorganizować swoją pracę w sytuacji losowej, co nie jest odczuwalne dla klientów.  

  • Więź z zleceniodawcą i relacje po zakończeniu projektu

Obecnie można skorzystać z wielu  portali branżowych  m.in. Clutch, by zapoznać się z dorobkiem zarówno całej firmy jak i poszczególnych jej pracowników. Podobną sytuację mamy w przypadku freelancerów. Budując własną, niepowtarzalną markę osobistą bardzo dbają o to, by jak najpełniej przedstawić swoje portfolio i osiągnięcia w różnych projektach.  

Możemy zatem łatwo zweryfikować potencjalnych zleceniobiorców przed rozpoczęciem projektu, jednak różnice są odczuwalne w trakcie trwania zlecenia i po jego zakończeniu. Indywidualni specjaliści najczęściej realizują równolegle kilka projektów i po dotrzymaniu zapisów w umowie zlecenie uważa się za zakończone. Firmy programistyczne preferują inny model współpracy, nastawiony na budowaniu relacji z klientami i długoterminową realizację przedsięwzięcia. Jest to bardziej opłacalny model, aniżeli realizacja wielu mniejszych projektów. Sohtware house najczęściej utrzymują serwis utworzonej aplikacji przez określony czas, wprowadzając zmiany i aktualizacje.

  • Skalowalność

W przypadku wymagających projektów nie można pominąć fazy analizy, zarówno opłacalności pod względem finansowym jak i niezbędnych do podjęcia realizacji zasobów. Angażując specjalistów do opracowania niezbędnych wymagań będziemy niwelowali ewentualną możliwość niedoszacowania finansowego lub pomyłki. Jednak musimy przyjąć pewną granicę błędu i mieć możliwość zmian również na etapie tworzenia oprogramowania. Dla zespołu Software house nie będzie stanowić to większego problemu. Posiadają bowiem szerokie spektrum kwalifikacji możliwych do zaangażowania w każdej chwili.

  • Kwestie prawne 

Mamy wybór pomiędzy współpracą z firmą, a osobą fizyczną i jej działalnością. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jakie ewentualne konsekwencje możemy egzekwować od każdej ze stron. Niewątpliwą wadą Software house jest mniejsza elastyczność form współpracy. Należy jednak pamiętać, jaką dużą odpowiedzialność nakładamy na zleceniobiorcę i jaką tajemnicę mu powierzamy.

W przypadku rozwiązania umowy najczęściej dłuższy okres wypowiedzenia będzie w przypadku firm programistycznych. Trzeba jednak pamiętać, że działa to w obydwie strony.

  • Know how

O kwestii know-how wspomnieliśmy już artykule. Doświadczenie i ilość kompetencji na pokładzie niewątpliwie przemawia za Software housem.

„Software house ma cały proces wytwarzania oprogramowania, od zbierania wymagań, przygotowania dokumentów analitycznych, prowadzenie zespołu poprzez testy wewnętrzne, testy akceptacyjne użytkownika i wdrożenie.”
Krzysztof Rusek, COO Software House RITS.

Przygotowane i przećwiczone schematy działań, ustrukturyzowana hierarcha i duże zasoby różnych kompetencji niestety kosztują. Tutaj koło się zamyka i znów możemy powrócić do punktu związanego z budżetem projektu i odpowiedzieć na kluczowe pytanie czego my potrzebujemy.

Więc co wybrać?

Nie ma rozwiązania uniwersalnego.  W błędzie  będzie osoba, która jest przekonana, że software house jest to idealne rozwiązanie. Również błędne jest stwierdzenie, że z każdym projektem poradzi sobie freelancer. Idealnie sprawdzi się za to jako uzupełnienie kompetencji zespołu.

Gdy mamy już własne zaplecze projektowe, a brakuje nam osoby, która dopełni swoimi umiejętnościami poszczególne obszary lub fazy projektu skorzystanie z usługi programisty będzie najlepszym rozwiązaniem zarówno pod względem opłacalności przedsięwzięcia jak i przygotowanych przez nas procesów działania. Będziemy mieli pełną kontrolę nad prowadzonym projektem i od naszej decyzji zależy w którym kierunku będziemy go rozwijać.

 

Warsaw, September 21, 2020, RITS Press Office

Wszystkie newsy

Sagittarius Office House

Nowe biuro RITS we Wrocławiu

20 października oficjalnie otworzyliśmy biuro RITS w nowej lokalizacji. Po siedmiu latach obecności we Wrocławiu przyszedł czas na zmiany – nasz nowy adres to Sagittarius Business House na ul. Sucha...

Read More

Maria Janiszewska live u Jacka Chmieleckiego

Jacek Chmielecki – mówca, trener, mentor, który sprzedaż i obsługę klienta zna od podszewki, w rozmowie z Sales Wonder Woman – Marią Janiszewską, Country Manager APAC & Ukraina RITS Professional...

Read More

RITS na SoDA Conference 2022

Drugiego dnia na scenie SoDA Conference 2022 w dyskusji o tym, jak sprzedawać i walczyć o klienta w czasach kryzysu (nowe modele sprzedaży), spotkacie Marię Janiszewską, Country Manager RITS Professional...

Read More
RITS Warszawa, Polska

ul. Wołoska 9
Platinium Building I
02-583 Warszawa, Polska

RITS Wrocław, Polska

ul. Powstańców Śląskich 7A
GTC Globis, 1 piętro
53-332 Wrocław, Polska

RITS Hanoi, Wietnam

107 Nguyen Phong Sac Street
Detech 2 Building, 9 piętro
Cau Giay District
Hanoi, Wietnam

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania    Administratorem danych osobowych jest RITS Professional Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowa informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach dostępna jest TUTAJ.