Verification: b9051b75419a4366

Outsourcing pracowników IT – dlaczego warto i jakie są jego rodzaje?

Outsourcing pracowników IT już od wielu lat jest stosowany na całym świecie. Coraz częściej słyszy się o nim także w Polsce. Gartner prognozuje, że wkrótce jego zastosowanie stanie się normą w większości firm technologicznych (i nie tylko!). Dlaczego jest szczególnie popularny właśnie w branży IT? Jakie są jego zalety? Jakie typy outsourcingu pracowników warto znać? Zapraszamy do lektury.

Co to jest outsourcing pracowników IT?

A więc na początek wyjaśnijmy, co tak naprawdę oznacza to pojęcie. Outsourcing to praktyka biznesowa polegająca na wynajmowaniu podmiotu spoza danej firmy do świadczenia usług lub wytwarzania towarów, co tradycyjnie było wykonywane we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych wewnątrz danej firmy.

Sama nazwa outsourcing jest skrótem od angielskiego wyrażenia outside-resource-using, które oznacza powierzenie określonych zadań lub obowiązków zewnętrznym wykonawcom specjalizującym się w danej dziedzinie. Skrótem IT określana jest natomiast szeroko pojmowana technologia informatyczna. Outsourcing informatyczny obejmuje usługi internetowe, takie jak obsługa aplikacji, rozbudowa systemów informatycznych, z których korzysta wiele dużych przedsiębiorstw, a także usługi związane z utrzymaniem, rozbudową oprogramowania czy wsparciem serwisowym. Jego korzyści biznesowych jest wiele.

Tempo rozwoju branży IT jest niezwykle dynamiczne, w związku z czym niełatwo za nim nadążyć. Wymaga to stałego poszerzania wiedzy, śledzenia nowości i sprawdzania innowacyjnych rozwiązań, jakie dopiero co pojawiły się na rynku. Aby dostosować się do ciągłych zmian, firma musiałaby organizować systematyczne szkolenia dla pracowników, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami oraz poświęceniem znacznej ilości czasu.

Outsourcing specjalistów IT pozwala wyeliminować te problemy. Firma może zatrudnić zewnętrznego wykonawcę – np. doskonale przygotowanego do pracy specjalistę IT – na czas realizacji określonego projektu. Dzięki outsourcingowi specjalistów IT, wyszkoleni eksperci z branży informatycznej są zawsze na wyciągnięcie ręki!

Jaki jest cel outsourcingu usług IT?

Outsourcing IT najczęściej wykorzystywany jest jako metoda na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, na przykład ograniczeniem wydatków związanych z zakupem niezbędnego sprzętu czy oprogramowania. Outsourcing pomaga firmom także skupić się na najbardziej kluczowych aspektach działalności biznesowej, przenosząc część operacji na organizacje zewnętrzne. Co więcej, jego zastosowanie minimalizuje czas i koszty związane z rekrutacją oraz onboardingiem nowych pracowników.

Jednym z problemów, jakie mają miejsce w niemal każdej organizacji, jest ryzyko utraty dostępności zatrudnionych pracowników np. w trakcie wykonywania ważnego projektu. Przyczyną może być zwolnienie chorobowe, urlop na żądanie lub inne nieprzewidziane okoliczności. Z tych powodów, terminowe wykonanie priorytetowych dla firmy zadań może okazać się niewykonalne. Outsourcing informatyczny ułatwia realizację każdego projektu w terminie, eliminując problem nieplanowanych urlopów oraz zwolnień chorobowych. Specjaliści IT są dostępni przez cały czas, a kiedy jeden z nich z określonych przyczyn nie może kontynuować realizacji zadania, inny może go zastąpić. Jednym z celów outsourcingu jest więc uzyskanie stałego dostępu do specjalistów, bez względu na okoliczności i nieprzewidziane sytuacje. Dzięki temu organizacja może sprawnie wykonywać zaplanowane działania, bez niechcianych przestojów czy opóźnień. Terminowa realizacja każdego projektu przekłada się na nieskazitelny wizerunek całej firmy.

Outsourcing IT – cena

Jedną z kluczowych kwestii dla firm zainteresowanych outsourcingiem jest cena usług IT. Koszt tymczasowego zatrudnienia specjalisty z danej dziedziny w celu zrealizowania danego projektu zwykle jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem, niż zatrudnienie pracownika etatowego. W przypadku outsourcingu IT, cena uwarunkowana jest rodzajem usług, z jakich zamierzamy skorzystać. Każda konkretna specjalizacja z kategorii technologii informatycznej jest wyceniana nieco inaczej, dlatego nie da się jednoznacznie określić, ile będzie kosztował outsourcing IT.

Zalety outsourcingu IT

Ważnym powodem, który czyni outsourcing atrakcyjnym dla podmiotów z branży IT, jest konieczność zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów wyłącznie na czas tworzenia i testowania oprogramowania. Mówiąc wprost – programiści mogą być zatrudniani jedynie na okres, w którym są niezbędni. To pozwala uniknąć problemów kadrowych, a jednocześnie zadbać o budżet firmy. Tworzenie osobnego działu oraz zatrudnianie pracowników etatowych staje się zbędne. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu outsourcingu firmy mogą mieć pewność, że dany projekt jest w rękach właściwych osób, posiadających odpowiedni poziom kompetencji w swojej dziedzinie, np. kodowanie w danym języku programowania.

Informatyka jest niezwykle szeroką dziedziną, którą można podzielić na wiele kategorii. Obsługa każdej z nich wymaga fachowej wiedzy. Nie sposób, aby jedna osoba była wyspecjalizowana we wszystkich dziedzinach informatyki, dlatego istnieją specjaliści zajmujący się poszczególnymi jej gałęziami, np. bezpieczeństwem w sieci, administrowaniem serwerami czy programowaniem.

Outsourcing usług IT pozwala zatrudnić najlepszych fachowców w określonej dziedzinie. Jest to zjawisko pozytywne także dla outsourcowanych programistów, gdyż otrzymują oni możliwość współtworzenia większej ilości rozmaitych projektów. Wiąże się to z rozwojem ich umiejętności oraz ogranicza ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego, które jest częstym zjawiskiem, gdy pracują przez dłuższy czas przy tym samym projekcie. Poza tym, wiele osób z tej branży ma własną działalność, czyli pracuje w formie B2B, co przy outsourcingu jest okolicznością sprzyjającą.

Outsourcing IT ma jeszcze jedną istotną zaletę – daje możliwość optymalnego dopasowania usług do określonych oczekiwań oraz potrzeb organizacji. Klient decyduje się na taki pakiet usług, który jest aktualnie najbardziej potrzebny. To pozwala zoptymalizować koszty w firmie – Klient płaci tylko za te usługi, z których faktycznie korzysta.

Gdzie zamówić outsourcing IT?

Usługi w ramach outsourincingu IT można zamówić za pośrednictwem firm zajmujących się wynajmem pracowników oraz zespołów, które specjalizują się w określonych dziedzinach informatycznych. W RITS możesz wynająć specjalistę na czas wykonywania danego projektu. Wykwalifikowany pracownik dołączy do Twojego zespołu, wspierając jego umiejętności i ułatwiając sukcesywną realizację każdego zadania.

Jeśli masz do wykonania bardziej zaawansowany i rozbudowany projekt, możesz skorzystać z opcji wynajmu specjalistycznego zespołu IT, który będzie pracował pod nadzorem Project Managera. Poszczególne działania i kluczowe decyzje są zawsze konsultowane z osobą, która zamówiła usługę. Dzięki temu masz kontrolę nad każdym etapem projektu. To rozwiązanie eliminuje ryzyko niezadowolenia z wykonanych zadań i ułatwia dostosowanie projektu do sprecyzowanych oczekiwań Klienta. W RITS zamówisz usługi outsourcing IT idealnie wpasowane w potrzeby Twojej organizacji.

Formy outsourcingu pracowników z branży IT

Body leasing

Jednym z najpopularniejszych rodzajów outsourcingu pracowników sektora IT jest body leasing. Polega on na tym, że dana firma kontraktuje na jakiś czas specjalistę w niej zatrudnionych do realizacji projektu w innym przedsiębiorstwie, oczywiście za odpowiednią opłatą. Dla firmy kontraktującej jest to idealny sposób na błyskawiczne uzyskanie zasobów ludzkich działu IT bez konieczności zatrudniania nowej osoby, a dla firmy outsourcującej – na racjonalne gospodarowanie jej zasobami.
Jak body leasing wygląda w rzeczywistości? Zazwyczaj firma chcąca zakontraktować pracownika zgłasza się do firmy outsourcującej i podpisywana jest między nimi umowa pozwalająca na składanie zamówień na programistów. Następnie firma kontraktująca określa swoje zapotrzebowanie na pracownika do danego projektu i określa ramy czasowe dotyczące takiego zamówienia. Kolejnym krokiem powinno być przydzielenie Project Managera (w skrócie: PM-a) odpowiedzialnego za dany projekt, który zapoznaje się z nim, wybiera specjalistę idealnego do niego, planuje jego pracę, a później ją nadzoruje. Jeżeli zdarzy się, że zakontraktowany programista jednak nie jest w stanie zrealizować zleconych mu zadań, PM zastępuje go innym specjalistą z danego obszaru. Pod koniec każdego miesiąca lub pod koniec trwania projektu (w zależności od treści podpisanej umowy) firma kontraktująca przesyła szczegółowe rozliczenie firmie outsourcującej.

Team leasing

Można stwierdzić, że team leasing polega na tym samym, co body leasing, tylko dotyczy kontraktowania całych zespołów programistów. Zazwyczaj są to osoby już wcześniej ze sobą pracujące, dlatego taka forma outsourcingu minimalizuje ryzyko „niezgrania” osób współtworzących dany projekt i dezorganizacji jego pracy. Funkcjonowanie team leasingu zazwyczaj jest podobne do działania body leasingu, opisanego powyżej. Zaletami tego rozwiązania są takie, że klient ściśle kontroluje zakres i sposób realizacji projektu, znacząco oszczędza swój cenny czas, a do tego zdobywa know-how w zakresie najnowszych technologii informatycznych, jednocześnie mając duży wpływ na przebieg procesów.

Managed Services

To stałe dostarczanie usługi lub procesu przez zewnętrzną firmę. Celami zastosowania tego rodzaju outsourcingu jest poprawa efektywności, obniżenie i kontrola kosztów operacyjnych przy zachowaniu wysokiej jakości otrzymywanych usług, a także wyższy poziom bezpieczeństwa – wyspecjalizowana firma zapewnia odpowiednie warunki wykonania oraz dba o ochronę dostępu do danych. Wprowadzenie Managed Services jest szczególnie mile widziane na etapie wdrożenia nowego systemu informatycznego. Atutem tego rozwiązania oczywiście również jest oszczędność czasu, a do tego gwarancja najwyższej jakości wykonanych projektów, rzetelności w testowaniu rozwiązań oraz zastosowania odpowiednich procedur.

Gdzie wynająć specjalistów i zespoły specjalistów z branży IT?

Zastanawiasz się nad skorzystaniem z którejś form wynajmu pracowników z sektora IT, lub masz pytania, na które szukasz odpowiedzi? Kliknij tutaj, wypełnij krótki formularz i skorzystaj z fachowej pomocy ekspertów RITS.

Porównaj różne modele współpracy z RITS
Body / Team Leasing (TL) to najprostszy model ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie określonych profili specjalistów.
Advanced Team Leasing (ATL) oferuje w pełni wykwalifikowane zespoły, odpowiedzialne za takie aspekty, jak wydajność, pojemność i skalowalność po stronie RITS.
Managed Services (MS) pozwalają naszym klientom skupić się na swojej podstawowej działalności i czerpać korzyści z kompleksowej dostawy uzgodnionego zakresu prac przez RITS.

FunkcjaTeam LeasingAdvanced Team LeasingManaged Services
Zakres odpowiedzialności za dostarczenieUmiejętnościZakresUsługa
Kluczowa korzyśćWsparcieZespółZespół
Zarządzanie zespołemKlientRITSRITS
Koncentracja na klientachCzłonek zespołuRole i obowiązkiUsługa
ZakresNiezdefiniowanyZdefiniowanyPredefiniowane
Zmiana zakresuBardzo dynamicznaDynamicznaStabilna
MetodologiaNiezdefiniowanaWskazanaJest własnością RITS
Procesy operacyjneOgraniczoneWskazaneWskazane
BSC / KPI / OKROgraniczoneTakTak
SLAOgraniczoneTakTak
Odpowiedzialność RITS za wynikNieTakTak
Opłata za sukces / bonusyNieTakTak
Zarządzanie wiedząTakTakTak

 

Natomiast poniższa tabela przedstawia przykładowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu umów o gwarantowanym poziomie usług dla różnych modeli współpracy.

FunkcjaTeam LeasingAdvanced Team LeasingManaged Services
Zakres odpowiedzialności za dostarczenieUmiejętnościZakresUsługa
Kluczowa korzyśćWsparcieZespółZespół
Zarządzanie zespołemKlientRITSRITS
Koncentracja na klientachCzłonek zespołuRole i obowiązkiUsługa
ZakresNiezdefiniowanyZdefiniowanyPredefiniowane
Zmiana zakresuBardzo dynamicznaDynamicznaStabilna
MetodologiaNiezdefiniowanaWskazanaJest własnością RITS
Procesy operacyjneOgraniczoneWskazaneWskazane
BSC / KPI / OKROgraniczoneTakTak
SLAOgraniczoneTakTak
Odpowiedzialność RITS za wynikNieTakTak
Opłata za sukces / bonusyNieTakTak
Zarządzanie wiedząTakTakTak

 

Warszawa,  25 listopada 2021, RITS Press Office

WSZYSTKIE NEWSY

Outsourcing pracowników IT, czyli…

Outsourcing pracowników IT już od wielu lat jest stosowany na całym świecie. Coraz częściej słyszy się o nim także w Polsce. Gartner prognozuje, że wkrótce jego zastosowanie stanie się normą...

Read More

Zmiana nazwy i formy prawnej Relyon IT Services

25 października 2021 roku nastąpiło przekształcenie firmy Relyon IT Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w RITS Professional Servives spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Read More
RITS Warszawa, Polska

ul. Wołoska 9
Platinium Building I
02-583 Warszawa, Polska

RITS Wrocław, Polska

ul. Powstańców Śląskich 7A
GTC Globis, 1 piętro
53-332 Wrocław, Polska

RITS Hanoi, Wietnam

107 Nguyen Phong Sac Street
Detech 2 Building, 9 piętro
Cau Giay District
Hanoi, Wietnam

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania