Verification: b9051b75419a4366

Staff Augmentation, Team leasing czy Managed Services: Co wybrać i dlaczego?

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej”. Henry Ford

Coraz więcej firm na całym świecie zmienia i przeorganizowuje swoje struktury. Ma na to wpływ nie tylko globalna pandemia, ale przede wszystkim optymalizowanie procesów poprzez outsourcing zadań i projektów do zewnętrznych dostawców. Kilka lat temu eksperci prognozowali, że rynek usług outsourcingu IT w modelu Managed Service w 2020 roku w skali świata osiągnie pułap 230 miliardów dolarów. Dzisiaj wiemy, że prognozy są inne. Do 2025 roku rynek tego typu usług zwiększy się nawet o 48% przekraczając swoją wartością 329 miliardów dolarów. Jakie są zatem zalety i wady przekazywania zadań do firm zewnętrznych?  Jakie korzyści może osiągnąć nasza firma korzystając z outsourcingu? Dlaczego nie wszystko powinno być realizowane w modelu Managed Service i jaki model współpracy będzie dla nas najlepszy? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Co to outsourcing

Żeby rozpatrywać zalety i wady outsourcingu oraz porównywać różne modele tego rodzaju usługi należy zdefiniować to pojęcie i poprawnie zrozumieć jego znaczenie.

Outsourcing to długoterminowe zlecenie pełnienia pewnych funkcji ze sfery działalności organizacji przez firmę zewnętrzną, które pozwala organizacji skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Outsourcingować możemy zatem praktycznie wszystko. Nie ma ograniczeń pod względem branży i rodzaju działalności, jak również wielkości projektu. Można zlecić realizację zarówno całego projektu jak również jego etapów.

Według Economic World Summit w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na outsourcing działu IT (30%), kadr (16%), dystrybucji i logistyki (14%) oraz księgowości i finansów (11%). Jednym z przykładów outsourcingu dystrybucji i logistyki są działania realizowane w przez firmę Nike, zajmująca się produkcją odzieży i butów. Dla zobrazowania skali działalności możemy posłużyć się przykładem, że sprzedaje ona na całym świecie około 25 par butów na sekundę zarabiając na tym około 1000 dolarów. Ile utrzymuje fabryk w których są one produkowane? Okrągłe zero. Firma nie ma żadnej fabryki, a wszystkie procesy począwszy od etapu pozyskania materiałów na dystrybucji do sklepów gotowych butów outsourcuje. My skupimy się na branży na której znajmy się najlepiej a mianowicie do outsourcingu usług IT.

Outsourcing it  dzieli się na outsourcing pełny i selektywny.

Outsourcing pełny (strategic outsourcing)  polega na przejęciu całej infrastruktury IT klienta lub jej wybranych obszarów. W ramach takiego typu kontraktu często dochodzi do przejęcia części pracowników klienta.

Outsourcing selektywny to rodzaj usługi w ramach której klient pozwala na przekazanie firmie zewnętrznej kontroli nad wybranymi obszarami IT. Chodzi tutaj między innymi o zarządzanie wybranymi aplikacjami czy środowiskiem sieciowym.

Do najpopularniejszych rodzajów Outsourcingu IT należą:

 • serwis sprzętu komputerowego
 • zarządzanie i opieka nad infrastrukturą informatyczną
 • wdrażanie systemów informatycznych,
 • hosting,
 • nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym,
 • outsourcing zasobów ludzkich (na którym się skupimy).

Jakie są korzyści z outsourcingu IT?

 • obniżenie kosztów
 • brak konieczności finansowania specjalistycznych szkoleń
 • poprawę jakości obsługi
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych
 • skrócenie czasu wdrożenia nowych rozwiązań
 • dokładniejszą kontrolę kosztów
 • sprawne zakończenie prowadzonych projektów
 • zmniejszenie zatrudnienia

Jakie są modele współpracy?

Żeby korzyści płynące z wynajmu specjalistów były największe należy przede wszystkim wybrać odpowiedni model współpracy. On determinuje jakie efekty osiągniemy i czy współpraca będzie efektywna. Dlatego teraz przeanalizujemy trzy podstawowe typy jakimi są Wynajem specjalisty, zespołu, i Managed Services.

Staff Augmentation

Staff Augmentation to elastyczny i szybki sposób na przyciągnięcie specjalistów IT do swojego zespołu bez konieczności stałej rekrutacji. Zatrudniony specjalista staje się pełnoetatowym członkiem zespołu. Na przestrzeni ostatnich lat usługi w tym modelu stały się bardzo popularne. „Przede wszystkim dużo firm podchodzi do realizacji swoich projektów terminowo. Potrzebują osób doświadczonych na pewny, z góry określony czas by ukończyć projekt. Przyczyn takiego nagłego poszerzenia zespołu jest dużo. Najczęściej spotykamy się  z sytuacją w której specjalista z wewnętrznego zespołu klienta rotował i jest nagła potrzeba zastąpienia go innym pracownikiem. Stąd też wzięła się ogromna popularność modelu Staff Augmentation jako usługi outsourcingowej.” wyjaśnia Dawid Sztyk Business Unit Director w RITS.

Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest oszczędność czasu. Klienci niemal od razu otrzymują personel, który mogą zaangażować do swoich wewnętrznych projektów.  Kluczową rzeczą w pozyskiwaniu nowych specjalistów jest ilość dostępnych informacji uszczegóławiających pole poszukiwań. Przeciętnie wyszukanie nowego specjalisty IT trwa od 3 do 5 dni. „Wszystko zależy również od specyficznej niszy kompetencyjnej. Jeżeli zrobimy research i widzimy, że pracowników na określonym poziomie kompetencyjnym mamy niewielką dostępność, często 3 osoby w Europie, to poszukiwania naturalnie się wydłużą.” – mówi Paweł Olejniczak, VP Sales RITS

Firmy rekrutując specjalistów weryfikują również ich kompetencje. Dopasowują i testują kandydatów oraz klientów by lepiej odpowiedzieć na potrzeby zarówno jednej jak i drugiej strony. Przez wieloletnią współpracę z deweloperem można poznać jego doświadczenie i styl pracy by dopasować go do konkretnego projektu. Poprzez pominięcie procesu rekrutacyjnego klient jest w stanie utrzymać terminowość projektu, a w przypadku dłuższej współpracy zoptymalizować koszty.

Team leasing to rozbudowany model Staff Augumentration, gdzie dostarczane są  zdefiniowane zespoły o ściśle określonych kompetencjach. Przy tworzeniu teamu brana pod uwagę jest nie tylko dostępność kompetencji, ale także m.in. metodologia pracy. „Możemy jako RITS dostarczyć zespół pod wyznaczone kompetencje i role do pracy bezpośrednio w biurze klienta, dostarczyć zespół z naszego biura z Polski i Wietnamu, lub specjalistów pracujących zdalnie dla klienta. Ta ostatnia opcja jest na pewno najbardziej ekonomiczna” – mówi Dawid Sztyk. To najlepszy model dla nowych inicjatyw, projektów, które są w fazie planowania. Angażowanie całego zespołu obniża fluktuację w zespole co wpływa bezpośrednio na terminowość zlecenia. Nad postępami pracy teamu czuwa doświadczony  Project Manager, który na bieżąco koordynuje jego pracę i konsultuje z klientem w celu podejmowania najważniejszych decyzji i raportowania zaawansowania prac.

To rozwiązanie sprawdzi się idealnie w sytuacji w której klient posiada wiedzę i możliwość kontroli postępów prac zespołu, ale jednocześnie zmaga się z problemem niewystarczającej ilości zasobów kompetencji na swoim pokładzie.

Główne zalety tego rozwiązania:

Kontrola – ściśle kontrolujesz zakres i sposób realizacji projektu

Oszczędność czasu – projekt rozpoczynasz znacznie szybciej, niż gdybyś chciał sam zbudować zespół poprzez stałą rekrutację

Pełne wsparcie kompetencyjne  – zdobywasz know-how w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych.

Managed Services,

przez niektórych nazywany również Outsourcing 360, w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością. Ten model holistycznego outsourcingu który polega na przejęciu w całości przez firmę świadczącą takie usługi procesów IT związane z określonym aspektem działalności zleceniodawcy. Jedną z podstawowych korzyści jaką otrzymuje klient z wykorzystania Managed Services jest dostęp do szeroko rozumianego know-how oraz optymalizację finansową.

Firmy są w stanie maksymalnie zoptymalizować koszty przez brak konieczności tworzenia odrębnej struktury w organizacji. Pola działalności, które nie są kluczowe dla klienta lub nie przynoszą oczekiwanych korzyści można z powodzeniem przekazać zewnętrznemu dostawcy. Uwalnia to wiele potrzeb m.in.  zatrudnienia pracowników przez firmę.

„Klient decyduje się oddać część swojej działalności pod opiekę partnerowi. Wyznacza warunki, definiuje wskaźniki którymi będzie oceniać partnera. Jako firma informatyczna utrzymujemy produkty nowej generacji i na nich aktualnie najbardziej się skupiamy, a produkty starej generacji, które wciąż generują przychód oddaliśmy firmie zewnętrznej. To pozwoliło nam utrzymać pełny wachlarz produktów. Firma zewnętrzna przejęła kompletny nadzór, czyli proces produkcji, wdrożenia i utrzymania produktów starej generacji, które nie są w tym momencie dla nas priorytetem” – Krystian Sperka Associate Vice President & Managing Director, INFOGAIN TECHNOLOGIES.

Jedną z najważniejszych kwestii jaką należy ustalić przed rozpoczęciem współpracy z firmą zewnętrzną są role i obowiązki jednej jak i drugiej strony. Dobrze skonstruowana umowa o gwarantowanym poziomie usług (SLA) nie tylko zabezpieczy wykonawcę i klienta, ale również pozwoli na efektywną pracę regulując np. czasy odpowiedzi, czas zamknięcia cyklu usług, czas odpowiedzi na zapytanie itp.;

Należy również sprawdzić zapisy o kluczowych parametrach jakości usługi (KPI) np. dopuszczalny procent odchylenia od założonych parametrów SLA.

Firmy realizujące usługi Managed Services dysponują bardzo dobrze rozbudowanymi, utrzymywanymi i zabezpieczonymi centrami danych. Przez ciągły nadzór i duże zasoby kompetencji są lepiej przygotowane na ewentualne trudności czy zdarzenia losowe.

Każdy z opisanych modeli ma swoje niekwestionowane atuty i ograniczenia. Paweł Olejniczak przestrzega jednak: „to co jest corem naszej działalności nie powinno być outsourcingowane w pełni do firmy zewnętrznej. Tutaj idealnym modelem jest Staff augumentation bo dobieramy tylko niezbędne dla naszej działalności kompetencje, a cała wiedza pozostaje w naszej organizacji”. Jeżeli natomiast rozpatrujemy pełne przekazanie pewnych obszarów naszej działalności należy zastanowić się nas managed services. Poprawnie skonstruowane pola działalności i obowiązki usługodawcy pozwolą na skoncentrowaniu swojej aktywności na ważniejszych dla nas obszarach.

Warsaw, October, 16, 2020, RITS Press Office

ALL THE NEWS

„Outsourcing pracowników IT, czyli…”

Outsourcing pracowników IT już od wielu lat jest stosowany na całym świecie. Coraz częściej słyszy się o nim także w Polsce. Gartner prognozuje, że wkrótce jego zastosowanie stanie się normą...

Read More

Zmiana nazwy i formy prawnej Relyon IT Services

25 października 2021 roku nastąpiło przekształcenie firmy Relyon IT Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w RITS Professional Servives spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Read More

Regaty o Puchar RITS

Na przełomie sierpnia i września w Ogonkach na Mazurach odbyły się Regaty o Puchar RITS. Była okazja pożeglować, popływać kajakiem, pośmiać się na stand-upie, ale przede wszystkim zintegrować po wielu...

Read More
RITS Group
Warsaw, Poland

Wołoska 9
Platinium Building I
02-583 Warsaw, Poland

Wroclaw, Poland

Powstańców Śląskich 7A
GTC Globis Building, 1st floor
53-332 Wroclaw, Poland

Hanoi, Vietnam

107 Nguyen Phong Sac Street
Detech 2 Building, 9th floor
Cau Giay District

Contact us
Fill out a short contact form so we can evaluate and answer your questions